הלוואות לעסקים זעירים וקטנים

מסלולי הלוואות חירום - מלחמת ״חרבות ברזל"

את ההלוואות לעסקים ניתן להגיש באמצעות יועץ עסקי מתוך רשימת היועצים המוכרים ע"י עוגן אם אין לך יועץ עסקי, ניתן למלא את פרטיך בקישור הבא ואנחנו נפנה אותך ליועץ עסקי שיוכל לסייע לך להגיש בקשה ביעילות ובמהירות | הלוואות במסלולי החירום אינן מיועדות למיחזור הלוואות קיימות

מסלול מבקיעים

הלוואות לעסקים קטנים שנפגעו בכל הארץ עם ותק של שנה ומעלה

 • סכום הלוואה מרבית – 100,000 ש"ח 
 • ללא ריבית 
 • ללא בטחונות
 • פריסה – 5 שנים
 • גרייס – 3 חודשים ראשונים החזר של 500 ש"ח

לקוחות עוגן פעילים אינם יכולים להגיש בקשות במסלול באמצעות מבקיעים פלטפורמת ספארק

בשיתוף הסוכנות היהודית באמצעות פלטפורמת

מסלול ארז

הלוואות לעסקים קטנים שנפגעו בכל הארץ עם ותק של שנתיים ומעלה

 • סכום הלוואה מרבית – 300,000 ש"ח 
 • ריבית פריים
 • בטחונות – פיקדון בשיעור 10% – יקוזז מסכום ההלוואה שיועמד
 • פריסה – 5 שנים
 • גרייס – 3 חודשים תשלום ריבית בלבד

לקוחות ספארק פעילים לא יוכלו להעמיד הלוואה במסלולי עוגן

מסלול זה מתאים לעסקים במחזור עסקי שנתי של עד 12 מש"ח. עסקים במחזור גבוה יותר מוזמנים להגיש בקשה למסלולים אחרים המוצעים בעוגן

מסלול גבים

לקוחות ספארק פעילים לא יוכלו להעמיד הלוואה במסלולי עוגן

הלוואות לעסקים קטנים שנפגעו בכל הארץ עם ותק של שנתיים ומעלה, נדרש ערב

 • סכום הלוואה מרבית – 300,000 ש"ח 
 • ריבית פריים
  • בטחונות – נדרש ערב
  • פריסה – 5 שנים
  • גרייס – 3 חודשים 

  מסלול זה מתאים לעסקים במחזור עסקי שנתי של עד 12 מש"ח. עסקים במחזור גבוה יותר מוזמנים להגיש בקשה למסלולים אחרים המוצעים בעוגן

  *כל בקשה תיבחן בהתאם למדיניות עוגן (הגוף נותן האשראי)

  מסלולי הלוואות שגרה

  נגה

  במסלול נגה ניתן להגיש עסקים המקיימים פעילות עסקית החל משנה ומעלה מיום תחילת הפעילות העסקית.

  • בטחונות – ערב אחד
  • שיעור הריבית – פריים +3%
  • סכום הלוואות מירבי – 500,000 ש"ח
  • תקופת הלוואה – 5 שנים
  • גרייס עד 3 חודשים – בכפוף לאישור וועדת האשראי

  נגה +

  במסלול נגה + ניתן להגיש עסקים המקיימים פעילות עסקית החל משנה ומעלה מיום תחילת הפעילות העסקית.

  • בטחונות – ערב אחד
  • שיעור הריבית פריים +3%
  • סכום הלוואות מירבי- 500,000 ש"ח
  • תקופת הלוואה – 6 שנים
  • גרייס – עד 3 חודשים בכפוף לאישור וועדת האשראי

  מאדים

  במסלול מאדים ניתן להגיש עסקים המקיימים פעילות עסקית מעל שנתיים ומעלה מיום תחילת הפעילות העסקית

  • בטחונות נדרשים – 20% פיקדון
  • שיעור הריבית – פריים +3.5%
  • סכום הלוואות מירבי – 500,000 ש"ח
  • תקופת הלוואה – 5 שנים
  • גרייס עד 3 חודשים בכפוף לאישור וועדת האשראי

  מאדים +

  במסלול מאדים ניתן להגיש עסקים המקיימים פעילות עסקית שנתיים ומעלה מיום תחילת הפעילות העסקית

  • בטחונות נדרשים – 20% פיקדון
  • שיעור הריבית – פריים +3.5%
  • סכום הלוואות מירבי – 500,000 ש"ח
  • תקופת הלוואה – 6 שנים
  • גרייס עד 3 חודשים בכפוף לאישור וועדת האשראי

  צדק

  מסלול לעסקים בהקמה

  • בטחונות נדרשים – ערב אחד
  • עסק בהקמה עד שנה
  • שיעור הריבית – פריים +3.5%
  • סכום הלוואות מירבי 300,000 ש"ח
  • תקופת הלוואה 5 שנים
  • גרייס בכפוף לאישור וועדת האשראי.

  עסק המבקש הלוואה למטרת להשקעה, יידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה כהון עצמי טרום העמדת האשראי.

  צדק +

  מסלול לעסקים בהקמה

  • בטחונות נדרשים – ערב אחד
  • עסק בהקמה עד שנה
  • שיעור הריבית – פריים +3.5%
  • סכום הלוואות מירבי 300,000 ש"ח
  • תקופת הלוואה 6 שנים
  • גרייס בכפוף לאישור וועדת האשראי.

  עסק המבקש הלוואה למטרת להשקעה, יידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה כהון עצמי טרום העמדת האשראי.

  נפטון

  במסלול נפטון ניתן להגיש עסקים המקיימים פעילות עסקית ארבע שנים ומעלה מיום תחילת הפעילות העסקית.

  • שיעור הריבית – פריים +4.25%
  • סכום הלוואות מירבי – 500,000 ש"ח
  • תקופת הלוואה 5 שנים
  • סולו ללא בטחונות
  • גרייס עד 3 חודשים בכפוף לאישור וועדת האשראי

  נפטון +

  במסלול נפטון ניתן להגיש עסקים המקיימים פעילות עסקית ארבע שנים ומעלה מיום תחילת הפעילות העסקית.

  • שיעור הריבית – פריים +4.25%
  • סכום הלוואות מירבי – 500,000 ש"ח
  • תקופת הלוואה 6 שנים
  • סולו ללא בטחונות

  הבהרה חשובה!

  הגשת בקשה להלוואה אינה כרוכה בתשלום. לקוחות פרטיים המעוניינים להגיש בקשה לקבלת הלוואה מתבקשים למלא את הטופס למטה ונציג עוגן יחזור אליהם באופן ישיר וללא מתווכים. אנא דווחו לנו באמצעות טופס צור קשר ועדכנו אותנו ישירות במידה ומישהו פונה אליכם ומבקש מכם תשלום על הגשת בקשת ההלוואה.

  *עדכון תנאי המסלולים בעקבות עליית הריבית במשק

  *אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

  *נותנת האשראי היא "עוגן- קרן להלוואות חברתיות בע"מ (חל"ץ)"/רישיון מס' 58212

  מסלול מבקיעים

  מבוא:

  ההלוואה מיועדת לעסקים קטנים שנפגעו בכל הארץ עם ותק של שנה ומעלה
  הלוואה על סך של עד 100,000 ₪ ללא ריבית.
  פריסה ל 5 שנים.
  גרייס – 3 חודשים ראשונים החזר של 500 ש"ח

  מיועד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 2 מיליון ש"ח

  הוראות נוספות:

  הגשת בקשה להלוואה באמצעות יועץ עסקי המאושר על ידי עוגן.

  אם אין לך יועץ עסקי, תוכל לפנות למשרדי מט"י ירושלים או למעו"ף. אנא יידע את היועץ כי ברצונך להגיש בקשת הלוואה בעוגן.

  לחילופין, תוכל לפנות אלינו ונציג מטעמנו ייצור איתך קשר.

  תנאי סף לקבלת הלוואה:

  1. העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה או שותפות.

   העסק בעל וותק של שנה ומעלה.

   חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.

   העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת תהליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו תהליכי הוצאה לפועל כלשהם.

   לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי.

   לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.

  המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה ראשונית:

  • נסח חברה / תעודת עוסק מורשה

   צילום ת"ז כולל ספח של הלווה

   צילום ת"ז כולל ספח של בן/בת הזוג

   דוחות כספיים מבוקרים על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה

   רווח והפסד / מאזן בוחן כולל יתרות מאזניות בשנה הנוכחית ליום הגשת הבקשה ובשנה העוקבת.

   דוחות מע"מ בפורמט ESNA בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה.

   שומת מס מבוקרות על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה

   דוחות עבור כלל חשבונות הבנקים (פרטי ועסקי) ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותנועות עו"ש 3 חודשים.

   רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.

  רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.


  מסלול ארז

  מבוא:

  ההלוואה מיועדת לעסקים קטנים שנפגעו בכל הארץ עם וותק של שנתיים ומעלה

  בטחונות נדרשים פיקדון בשיעור 10% – יקוזז מסכום ההלוואה שיועמד.
  גרייס עד  3 חודשים.
  הלוואה על סך של עד 300,000 ₪ בריבית פריים 
  פריסה ל 5 שנים.

  הוראות נוספות:

  הגשת בקשה להלוואה באמצעות יועץ עסקי המאושר על ידי עוגן.

  אם אין לך יועץ עסקי, תוכל לפנות למשרדי מט"י ירושלים או למעו"ף. אנא יידע את היועץ כי ברצונך להגיש בקשת הלוואה בעוגן.

  לחילופין, תוכל לפנות אלינו ונציג מטעמנו ייצור איתך קשר.

  תנאי סף לקבלת הלוואה:

  העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה או שותפות.

  העסק בעל וותק של שנתיים ומעלה.

  חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.

  העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת תהליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו תהליכי הוצאה לפועל כלשהם.

  לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי.

  לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.

  המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה ראשונית:

  נסח חברה / תעודת עוסק מורשה

  צילום ת"ז כולל ספח של הלווה

  צילום ת"ז כולל ספח של בן/בת הזוג

  צילום ת"ז כולל ספח של הערב

  דוחות כספיים מבוקרים על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה

  רווח והפסד / מאזן בוחן כולל יתרות מאזניות בשנה הנוכחית ליום הגשת הבקשה ובשנה העוקבת.

  דוחות מע"מ בפורמט ESNA בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה.

  שומת מס מבוקרות על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה

  דוחות עבור כלל חשבונות הבנקים (פרטי ועסקי) ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותנועות עו"ש 3 חודשים.

  רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.

  רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.


  מסלול גבים

  מבוא:

  ההלוואה מיועדת לעסקים קטנים שנפגעו בכל הארץ עם וותק של שנתיים ומעלה

  הלוואה על סך של עד 300,000 ₪ בריבית פריים.
  פריסה ל 5 שנים. גרייס עד 3 חודשים. 

  הוראות נוספות:

  גשת בקשה להלוואה באמצעות יועץ עסקי המאושר על ידי עוגן.

  אם אין לך יועץ עסקי, תוכל לפנות למשרדי מט"י ירושלים או למעו"ף. אנא יידע את היועץ כי ברצונך להגיש בקשת הלוואה בעוגן.

  לחילופין, תוכל לפנות אלינו ונציג מטעמנו ייצור איתך קשר.

  תנאי סף לקבלת הלוואה:

  העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה או שותפות.

  העסק בעל וותק של שנה ומעלה.

  חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.

  העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת תהליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו תהליכי הוצאה לפועל כלשהם.

  לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי.

  לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.

  המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה ראשונית:

  נסח חברה / תעודת עוסק מורשה

  צילום ת"ז כולל ספח של הלווה

  צילום ת"ז כולל ספח של בן/בת הזוג

  צילום ת"ז כולל ספח של הערב

  דוחות כספיים מבוקרים על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה

  רווח והפסד / מאזן בוחן כולל יתרות מאזניות בשנה הנוכחית ליום הגשת הבקשה ובשנה העוקבת.

  דוחות מע"מ בפורמט ESNA בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה.

  דוחות בט"ל בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה.

  שומת מס מבוקרות על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה

  דוחות עבור כלל חשבונות הבנקים (פרטי ועסקי) ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותנועות עו"ש 3 חודשים.

  רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.

   

  רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.


  מסלול נגה

  מבוא:

  מסלול נגה מיועד לעסקים בעלי מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 12 מיליון ₪  המבקשים לקבל אשראי לצורך פעילותם לאחת מן המטרות הבאות:

   (1) הון חוזר וגישור על פערי תזרים מזומנים; (2) השקעות; (3) מסלול משולב (הלוואה המשלבת צרכי הון חוזר והשקעה).

  הוראות נוספות:

  הגשת בקשה להלוואה באמצעות יועץ עסקי המאושר על ידי עוגן.

  אם אין לך יועץ עסקי, תוכל לפנות למשרדי מט"י ירושלים או למעו"ף. אנא יידע את היועץ כי ברצונך להגיש בקשת הלוואה בעוגן.

  לחילופין, תוכל לפנות אלינו ונציג מטעמנו ייצור איתך קשר.

  עסק המבקש הלוואה למטרת להשקעה, יידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה כהון עצמי טרום העמדת האשראי.

  תנאי סף לקבלת הלוואה:

  1. העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה או שותפות.
  2. העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 12 מיליון ₪ בשנה.
  3. חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
  4. העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת תהליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו תהליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  5. לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי.
  6. לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.

  המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה ראשונית:

  • נסח חברה / תעודת עוסק מורשה
  • צילום ת"ז כולל ספח של הלווה
  • צילום ת"ז כולל ספח של בן/בת הזוג
  • צילום ת"ז כולל ספח של הערב
  • דוחות כספיים מבוקרים על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • רווח והפסד / מאזן בוחן כולל יתרות מאזניות בשנה הנוכחית ליום הגשת הבקשה ובשנה העוקבת.
  • דוחות מע"מ בפורמט ESNA בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה.
  • דוחות בט"ל בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה.
  • שומת מס מבוקרות על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות עבור כלל חשבונות הבנקים (פרטי ועסקי) ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותנועות עו"ש 3 חודשים.
  • הצעות מחיר/חשבוניות עבור תוכנית ההשקעה.
  • חוזה שכירות -במידה ומדובר בשכירות חדשה.
  • דוח ריכוז נתוני אשראי 3 שנים אחורה.

  רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.

  מסלול נגה +

  מבוא:

  מסלול נגה ו-נגה + מיועד לכל העסקים בעלי מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 12 מיליון ₪. המבקשים לקבל אשראי לצורך פעילותם לאחת מן המטרות הבאות: (1) הון חוזר וגישור על פערי תזרים מזומנים; (2) השקעות; (3) מסלול משולב (הלוואה המשלבת צרכי הון חוזר והשקעה).

  הוראות נוספות:

  יש לפנות להגשת בקשת הלוואה לקבוצת עוגן באמצעות יועץ עסקי המאושר על ידי עוגן.

  אם אין לך יועץ עסקי, תוכל לפנות למשרדי מט"י ירושלים או למעו"ף. אנא יידע את היועץ כי ברצונך להגיש בקשת הלוואה בעוגן. 

  לחילופין, תוכל לפנות אלינו ונציג מטעמנו ייצור איתך קשר.

  עסק המבקש הלוואה למטרת להשקעה, יידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה כהון עצמי וטרום העמדת האשראי. 

  תנאי סף לקבלת הלוואה:

  1. העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה או שותפות. 
  2. העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 12 מיליון ₪ בשנה.
  3. חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
  4. העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת תהליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו תהליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  5. לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי
  6. לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל

  מסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה:

  • נסח חברה / תעודת עוסק מורשה
  • צילום ת"ז כולל ספח של הלווה 
  • צילום ת"ז כולל ספח של בן/בת הזוג 
  • צילום ת"ז כולל ספח של הערב 
  • דוחות כספיים מבוקרים על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • רווח והפסד / מאזן בוחן כולל יתרות מאזניות בשנה הנוכחית ליום הגשת הבקשה ובשנה העוקבת
  • דוחות מע"מ בפורמט ESNA בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות בט"ל בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • שומת מס מבוקרות על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות עבור כלל חשבונות הבנקים (פרטי ועסקי) ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותנועות עו"ש 3 חודשים
  • הצעות מחיר/חשבוניות עבור תוכנית ההשקעה
  • חוזה שכירות
  • דוח ריכוז נתוני אשראי 3 שנים אחורה

  רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.

  מסלול מאדים

  מבוא:

  מסלול מאדים מיועד לכל העסקים בעלי מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 12 מיליון ₪  המבקשים לקבל אשראי לצורך פעילותם לאחת מן המטרות הבאות: (1) הון חוזר וגישור על פערי תזרים מזומנים; (2) השקעות; (3) מסלול משולב (הלוואה המשלבת צרכי הון חוזר והשקעה).

  הוראות נוספות:

  יש לפנות להגשת בקשת הלוואה לקבוצת עוגן באמצעות יועץ עסקי המאושר על ידי עוגן.

  אם אין לך יועץ עסקי, תוכל לפנות למשרדי מט"י ירושלים או למעו"ף. אנא יידע את היועץ כי ברצונך להגיש בקשת הלוואה בעוגן. 

  לחילופין, תוכל לפנות אלינו ונציג מטעמנו ייצור איתך קשר.

  עסק המבקש הלוואה למטרת להשקעה, יידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה כהון עצמי וטרום העמדת האשראי. 

  תנאי סף לקבלת הלוואה:

  1. העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה או שותפות. 
  2. העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 12 מיליון ₪ בשנה.
  3. חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
  4. העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת תהליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו תהליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  5. לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי
  6. לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל

  המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה::

  • נסח חברה / תעודת עוסק מורשה
  • צילום ת"ז כולל ספח של הלווה 
  • צילום ת"ז כולל ספח של בן/בת הזוג 
  • צילום ת"ז כולל ספח של הערב 
  • דוחות כספיים מבוקרים על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • רווח והפסד / מאזן בוחן כולל יתרות מאזניות בשנה הנוכחית ליום הגשת הבקשה ובשנה העוקבת
  • דוחות מע"מ בפורמט ESNA בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות בט"ל בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • שומת מס מבוקרות על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות עבור כלל חשבונות הבנקים (פרטי ועסקי) ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותנועות עו"ש 3 חודשים
  • הצעות מחיר/חשבוניות עבור תכנית ההשקעה
  • חוזה שכירות
  • דוח ריכוז נתוני אשראי 3 שנים אחורה

  רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.

  מסלול מאדים +

  מבוא:

  מסלול מאדים + מיועד לכל העסקים בעלי מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 12 מיליון ₪  המבקשים לקבל אשראי לצורך פעילותם לאחת מן המטרות הבאות: (1) הון חוזר וגישור על פערי תזרים מזומנים; (2) השקעות; (3) מסלול משולב (הלוואה המשלבת צרכי הון חוזר והשקעה).

  הוראות נוספות:

  יש לפנות להגשת בקשת הלוואה לקבוצת עוגן באמצעות יועץ עסקי המאושר על ידי עוגן.

  אם אין לך יועץ עסקי, תוכל לפנות למשרדי מט"י ירושלים או למעו"ף. אנא יידע את היועץ כי ברצונך להגיש בקשת הלוואה בעוגן. 

  לחילופין, תוכל לפנות אלינו ונציג מטעמנו ייצור איתך קשר.

  עסק המבקש הלוואה למטרת להשקעה, יידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה כהון עצמי וטרום העמדת האשראי.

  תנאי סף לקבלת הלוואה:

  1. העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה או שותפות. 
  2. העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 12 מיליון ₪ בשנה.
  3. חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
  4. העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת תהליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו תהליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  5. לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי.
  6. לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.

  המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה:

  • נסח חברה / תעודת עוסק מורשה
  • צילום ת"ז כולל ספח של הלווה 
  • צילום ת"ז כולל ספח של בן/בת הזוג 
  • צילום ת"ז כולל ספח של הערב 
  • דוחות כספיים מבוקרים על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • רווח והפסד / מאזן בוחן כולל יתרות מאזניות בשנה הנוכחית ליום הגשת הבקשה ובשנה העוקבת
  • דוחות מע"מ בפורמט ESNA בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות בט"ל בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • שומת מס מבוקרות על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות עבור כלל חשבונות הבנקים (פרטי ועסקי) ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותנועות עו"ש 3 חודשים
  • הצעות מחיר/חשבוניות עבור תכנית ההשקעה
  • חוזה שכירות
  • דוח ריכוז נתוני אשראי 3 שנים אחורה

  רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.

  מסלול צדק

  מבוא:

  מסלול עסקים בהקמה מיועד ליזמים מתחילים בתחילת דרכם בעלי ניסיון ורקע עסקי המבקשים לקבל אשראי, במטרה לעודד יזמות והקמת עסקים.

  במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 300,000 ₪

  מי הוא עסק בהקמה?

  עסק אשר טרם החל לפעול או מקיים פעילות עסקית עד שנה מיום הקמתו.

  עסק המבקש הלוואה למטרת להשקעה, יידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה כהון עצמי טרום העמדת האשראי.

  הוראות נוספות:

  יש לפנות להגשת בקשת הלוואה לקבוצת עוגן באמצעות יועץ עסקי המאושר על ידי עוגן.

  אם אין לך יועץ עסקי, תוכל לפנות למשרדי מט"י ירושלים או למעו"ף. אנא יידע את היועץ כי ברצונך להגיש בקשת הלוואה בעוגן. ל

  חילופין, תוכל לפנות אלינו ונציג מטעמנו ייצור איתך קשר

  תנאי סף לקבלת הלוואה:

  1. העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה או שותפות. עוסק פטור רשאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה, ובלבד שבטרם קבלת ההלוואה הוא יעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
  2. העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 12 מיליון ₪ בשנה.
  3. חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
  4. העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת תהליכים, תוכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו תהליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  5. לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי
  6. לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל

  המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה:

  • נסח חברה / תעודת עוסק מורשה
  • צילום ת"ז כולל ספח של הלווה 
  • צילום ת"ז כולל ספח של בן/בת הזוג 
  • צילום ת"ז כולל ספח של הערב 
  • דוחות כספיים מבוקרים על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • רווח והפסד / מאזן בוחן כולל יתרות מאזניות בשנה הנוכחית ליום הגשת הבקשה ובשנה העוקבת
  • דוחות מע"מ בפורמט ESNA בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות בט"ל בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • שומת מס מבוקרות על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות עבור כלל חשבונות הבנקים (פרטי ועסקי) ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותנועות עו"ש 3 חודשים
  • הצעות מחיר/חשבוניות עבור תכנית ההשקעה
  • חוזה שכירות
  • דוח ריכוז נתוני אשראי 3 שנים אחורה

  רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.

  מסלול צדק +

  מבוא:

  מסלול עסקים בהקמה מיועד ליזמים מתחילים בתחילת דרכם בעלי ניסיון ורקע עסקי המבקשים לקבל אשראי, במטרה לעודד יזמות והקמת עסקים.

  במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 300,000 ₪

  מי הוא עסק בהקמה?

  עסק אשר טרם החל לפעול או מקיים פעילות עסקית עד שנה מיום הקמתו.

  עסק המבקש הלוואה למטרת להשקעה, יידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה כהון עצמי טרום העמדת האשראי.

  הוראות נוספות:

  יש לפנות להגשת בקשת הלוואה לקבוצת עוגן באמצעות יועץ עסקי המאושר על ידי עוגן.

  אם אין לך יועץ עסקי, תוכל לפנות למשרדי מט"י ירושלים או למעו"ף. אנא יידע את היועץ כי ברצונך להגיש בקשת הלוואה בעוגן. ל

  חילופין, תוכל לפנות אלינו ונציג מטעמנו ייצור איתך קשר

  תנאי סף לקבלת הלוואה:

  1. העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה או שותפות. עוסק פטור רשאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה, ובלבד שבטרם קבלת ההלוואה הוא יעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
  2. העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 12 מיליון ₪ בשנה.
  3. חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
  4. העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת תהליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו תהליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  5. לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי
  6. לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל

  המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה:

  • נסח חברה / תעודת עוסק מורשה
  • צילום ת"ז כולל ספח של הלווה 
  • צילום ת"ז כולל ספח של בן/בת הזוג 
  • צילום ת"ז כולל ספח של הערב 
  • דוחות כספיים מבוקרים על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • רווח והפסד / מאזן בוחן כולל יתרות מאזניות בשנה הנוכחית ליום הגשת הבקשה ובשנה העוקבת
  • דוחות מע"מ בפורמט ESNA בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות בט"ל בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • שומת מס מבוקרות על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות עבור כלל חשבונות הבנקים (פרטי ועסקי) ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותנועות עו"ש 3 חודשים
  • הצעות מחיר/חשבוניות עבור תכנית ההשקעה
  • חוזה שכירות
  • דוח ריכוז נתוני אשראי 3 שנים אחורה

  רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.

  מסלול נפטון

  מבוא:

  מסלול נפטון מיועד לעסקים בעלי מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 12 מיליון ₪  המבקשים לקבל אשראי לצורך פעילותם לאחת מן המטרות הבאות: (1) הון חוזר וגישור על פערי תזרים מזומנים; (2) השקעות; (3) מסלול משולב (הלוואה המשלבת צרכי הון חוזר והשקעה).

  הוראות נוספות:

  יש לפנות להגשת בקשת הלוואה לקבוצת עוגן באמצעות יועץ עסקי המאושר על ידי עוגן.

  אם אין לך יועץ עסקי, תוכל לפנות למשרדי מט"י ירושלים או למעו"ף. אנא יידע את היועץ כי ברצונך להגיש בקשת הלוואה בעוגן. לחילופין, תוכל לפנות אלינו ונציג מטעמנו ייצור איתך קשר.

  עסק המבקש הלוואה למטרת להשקעה, יידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית כהון עצמי לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

  תנאי סף לקבלת הלוואה:

  1. העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה או שותפות. עוסק פטור רשאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה, ובלבד שבטרם קבלת ההלוואה הוא יעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
  2. העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 12 מיליון ₪ בשנה.
  3. חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
  4. העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת תהליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו תהליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  5. לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי.
  6. לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.

  המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה:

  • נסח חברה / תעודת עוסק מורשה
  • צילום ת"ז כולל ספח של הלווה 
  • צילום ת"ז כולל ספח של בן/בת הזוג 
  • צילום ת"ז כולל ספח של הערב 
  • דוחות כספיים מבוקרים על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • רווח והפסד / מאזן בוחן כולל יתרות מאזניות בשנה הנוכחית ליום הגשת הבקשה ובשנה העוקבת
  • דוחות מע"מ בפורמט ESNA בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות בט"ל בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • שומת מס מבוקרות על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות עבור כלל חשבונות הבנקים (פרטי ועסקי) ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותנועות עו"ש 3 חודשים
  • הצעות מחיר/חשבוניות עבור תכנית ההשקעה
  • חוזה שכירות
  • דוח ריכוז נתוני אשראי 3 שנים אחורה

  רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.

  מסלול נפטון +

  מבוא:

  מסלול נפטון + מיועד לעסקים בעלי מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 12 מיליון ₪  המבקשים לקבל אשראי לצורך פעילותם לאחת מן המטרות הבאות: (1) הון חוזר וגישור על פערי תזרים מזומנים; (2) השקעות; (3) מסלול משולב (הלוואה המשלבת צרכי הון חוזר והשקעה).

  הוראות נוספות:

  יש לפנות להגשת בקשת הלוואה לקבוצת עוגן באמצעות יועץ עסקי המאושר על ידי עוגן.

  אם אין לך יועץ עסקי, תוכל לפנות למשרדי מט"י ירושלים או למעו"ף. אנא יידע את היועץ כי ברצונך להגיש בקשת הלוואה בעוגן. לחילופין, תוכל לפנות אלינו ונציג מטעמנו ייצור איתך קשר.

  עסק המבקש הלוואה למטרת להשקעה, יידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית כהון עצמי לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה

  תנאי סף לקבלת הלוואה:

  1. העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה או שותפות. עוסק פטור רשאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה, ובלבד שבטרם קבלת ההלוואה הוא יעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
  2. העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 12 מיליון ₪ בשנה.
  3. חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
  4. העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת תהליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו תהליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  5. לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי.
  6. לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.

  המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה:

  • נסח חברה / תעודת עוסק מורשה
  • צילום ת"ז כולל ספח של הלווה 
  • צילום ת"ז כולל ספח של בן/בת הזוג 
  • צילום ת"ז כולל ספח של הערב 
  • דוחות כספיים מבוקרים על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • רווח והפסד / מאזן בוחן כולל יתרות מאזניות בשנה הנוכחית ליום הגשת הבקשה ובשנה העוקבת
  • דוחות מע"מ בפורמט ESNA בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות בט"ל בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • שומת מס מבוקרות על ידי רשויות המס בשנתיים העוקבות ליום הגשת הבקשה
  • דוחות עבור כלל חשבונות הבנקים (פרטי ועסקי) ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותנועות עו"ש 3 חודשים
  • הצעות מחיר/חשבוניות עבור תכנית ההשקעה
  • חוזה שכירות
  • דוח ריכוז נתוני אשראי 3 שנים אחורה

  רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.