מסלולי הלוואה חדשים למלכ"רים

חירום

מסלולי הלוואה למלכ"רים בחירום

קו אשראי

פתרון גמיש לניהול תזרים מזומנים שוטף

שתיל

הלוואות למימון פעילות שוטפת

צמרת

הלוואות למימון הוצאות כנגד הסכמי התקשרות עם משרד ממשלתי

ניצן

הלוואות לכל מטרה

שורש

הלוואות לפיתוח מקורות הכנסה חדשים

מסלולי הלוואות חירום - מלחמת ״חרבות ברזל"

מסלול נירים

הלוואות למלכ"רים שנפגעו בכל הארץ עם ותק של שנתיים ומעלה

עד 100,000 ש"ח 
ללא ריבית
בטחונות – ללא
פריסה – 5 שנים
גרייס – 3 חודשים ראשונים החזר של 500 ש"ח

מתן ההלוואה מותנה בהגשת קמפיין באתר ספארק

בשיתוף עם הסוכנות היהודית דרך פלטפורמת ספארק

מסלול דורות

הלוואות למלכ"רים שנפגעו בכל הארץ או שמרחיבים את הפעילות כדי לתת מענה לצרכים של נפגעי המלחמה עם ותק של 3 שנים ומעלה

עד 300,000 ש"ח 
ריבית פריים 
בטחונות – ללא  
גרייס – ל 6 חודשים
פריסה – 5 שנים

שתיל

הלוואות למימון פעילות שוטפת

 • הלוואה עד 1.5 מיליון ש"ח ולא יותר מ-25% מהמחזור השנתי
 • למלכ"רים עם מחזור כספי של 500 אלף ש"ח ומעלה

שתיל

ריבית פריים + 3%
פריסת תשלומים ל-5 שנים
ללא ערבים

שתיל

עם ערב

ריבית פריים + 2.5%
פריסת תשלומים ל-5 שנים
נדרש ערב אחד

שתיל +

ריבית פריים + 3%
פריסת תשלומים ל-6 שנים
ללא ערבים

שתיל +

עם ערב

ריבית פריים + 2.5%
פריסת תשלומים ל-6 שנים
נדרש ערב אחד

צמרת

הלוואות למימון הוצאות כנגד הסכמי התקשרות עם משרד ממשלתי

 • הלוואה עד 1.5 מיליון ש"ח
 • למלכ"רים עם מחזור כספי של 500 אלף ש"ח ומעלה
 • הלוואת "בולט" – תשלומי ריבית בלבד
 • כנגד המחאת זכות ממשרד ממשלתי

צמרת

ריבית פריים + 2.5%
פריסת תשלומים ל-5 שנים
ללא ערבים

צמרת +

ריבית פריים + 2.5%
פריסת תשלומים ל-6 שנים
ללא ערבים

ניצן

הלוואות לכל מטרה

 • הלוואה עד 100 אלף ש"ח
 • למלכ"רים עם מחזור כספי של 250 אלף ש"ח ומעלה

ניצן

עם ערב

ריבית פריים + 2.5%
פריסת תשלומים ל-5 שנים
נדרש ערב אחד

ניצן +

עם ערב

ריבית פריים + 2.5%
פריסת תשלומים ל-6 שנים
נדרש ערב אחד

שורש

הלוואות לפיתוח מקורות הכנסה חדשים

 • הלוואה עד 1.5 מיליון ש"ח
 • למלכ"רים עם מחזור עסקי של 500,000 ש"ח ומעלה
 • הלוואות על פי "טבלת שפיצר"
 • הלוואה זו מצריכה תכנית עסקית של מעוף או תכנית המנטורינג של חטיבת המלכ"רים

שורש

ריבית פריים + 3%
פריסת תשלומים ל-5 שנים
ללא ערבים

שורש +

ריבית פריים + 3%
פריסת תשלומים ל-6 שנים
ללא ערבים

קו אשראי למלכ"רים

פתרון גמיש לניהול תזרים מזומנים שוטף

 • מסגרת עד 200,000 ₪
 • ריבית פריים +2%
 • ניתן למשוך פעם אחת בחודש

אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים
נותנת האשראי היא 'עוגן – הקרן להלוואות חברתיות בע"מ, רישיון מס' 58212
היתר עסקא – הקרן להלוואות חברתיות

מסלול נירים

מבוא:

ההלוואה מיועדת למלכ"רים שנפגעו בכל הארץ עם וותק של שנתיים ומעלה (ללא ערבים וללא פיקדון). הלוואה על סך של עד 100,000 ₪ ללא ריבית.
פריסה ל 5 שנים. גרייס 3 חודשים ראשונים החזר של 500 ש"ח.

הוראות נוספות:

תנאי סף לקבלת הלוואה:

אין צורך להגיש דרך יועץ עסקי או רו"ח, יש צורך בתוכנית עסקית מצומצמת שאתם יכולים להכין בעצמכם, אם תצטרכו עזרה לכתוב אותה אנחנו נעזור לכם. הנה קישור למסמך תכנית עסקית, ובנוסף קישור לקובץ תרחישי תקציב'

מחזור שנתי של לפחות 300,000 ₪ (ללא הכנסות 'שווה כסף'), ועד 4 מיליון ש"ח

ותק של לפחות שנתיים ומעלה

אישור ניהול תקין

עדיפות לעמותות עם 'זיכוי ממס לתרומות' ('סעיף 46')

כל תחומי הפעילות למעט 'דת' או 'פוליטיקה'

לארגונים אשר מצבם הפיננסי לא חזק, נמליץ להיכנס לתהליך של ליווי דרך פרויקט 'מנט-אור'

נבקש מארגונים אשר מחלקים מילגות, או המתבססים רק על תרומות, להסביר את ההיגיון בקבלת האשראי.

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה ראשונית:

 דו"חות כספיים ל-3 שנים האחרונות

מאזן בוחן לשנה הנוכחית

שישה חודשים דפי בנק לכל חשבונות הבנק של המלכ"ר

ריכוז יתרות עדכני,

פירוט הלוואות

תכנית עסקית מצומצמת

אישור ניהול תקין בתוקף

צילום ת.ז. + ספח של יו"ר ומנכ"ל העמותה וכן של מורשי החתימה בהלוואה

אסמכתאות לכל אשראי חוץ בנקאי של הלווים

תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)

תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ

רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.


מסלול דורות

מבוא:

ההלוואה מיועדת למלכ"רים שנפגעו בכל הארץ או שמרחיבים את הפעילות כדי לתת מענה לצרכים של נפגעי המלחמה עם וותק של 3 שנים ומעלה (ללא ערבים) ניתן לקבל גרייס של עד 6 חודשים.
הלוואה על סך של עד 300,000 ₪ ריבית פריים . פריסה ל 5 שנים. 

הוראות נוספות:

יש צורך בתכנית עסקית מצומצמת ובנוסף יש למלא קובץ תרחישי תקציב.
את התכנית העסקית אתם יכולים להכין בעצמכם, אם תצטרכו עזרה לכתוב אותה אנחנו נעזור לכם. הנה קישור למסמך תכנית עסקית, ובנוסף קישור לקובץ תרחישי תקציב

תנאי סף לקבלת הלוואה:

מחזור שנתי של לפחות 300,000 ₪ (ללא הכנסות 'שווה כסף'), ועד 25 מיליון ש"ח

וותק של לפחות 3 שנים

אישור ניהול תקין

עדיפות לעמותות עם 'זיכוי ממס לתרומות' ('סעיף 46')

כל תחומי הפעילות למעט 'דת' או 'פוליטיקה'

לארגונים אשר מצבם הפיננסי לא חזק, נמליץ להיכנס לתהליך של ליווי דרך פרויקט 'מנט-אור'

נבקש מארגונים אשר מחלקים מילגות, או המתבססים רק על תרומות, להסביר את ההיגיון בקבלת האשראי.

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה ראשונית:

דו"חות כספיים ל-3 שנים האחרונות

מאזן בוחן לשנה הנוכחית

שישה חודשים דפי בנק לכל חשבונות הבנק של המלכ"ר

ריכוז יתרות עדכני,

פירוט הלוואות

תכנית עסקית מצומצמת

אישור ניהול תקין בתוקף

צילום ת.ז. + ספח של יו"ר ומנכ"ל העמותה וכן של מורשי החתימה בהלוואה

אסמכתאות לכל אשראי חוץ בנקאי של הלווים

תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)

תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ

רק בקשות מלאות הכוללות את כל המסמכים תבדקנה.

 

שתיל

מבוא:

מסלול הלוואה המיועד לסייע למלכ"רים להתמודד עם קשיי תזרים. ההוצאות של מלכ"רים הן בדר"כ קבועות מדי חודש, אבל ההכנסות פחות ולכן נדרש הון חוזר להתגבר על הפערים.
המסלול גם מסייע למלכ"רים הנכנסים לפעילות חדשה, כגון שיתוף פעולה מול משרד ממשלתי, פתיחת ענף פעילות חדשה ועוד, וזקוקים להון התחלתי.
מדובר בהלוואה 'סטנדרטית': סכום כסף שמחזירים במהלך 5 או 6 שנים, ואין קנס או עמלה על פירעון מוקדם.
ניתן לבקש הלוואה עד סכום של 1.5 מיליון ₪
ישנה הטבה בריבית למי שיכול להביא ערב.

 

הוראות נוספות:

אין צורך להגיש דרך יועץ עסקי או רו"ח, ואין צורך בתוכנית עסקית. אנו כן מבקשים מכם להכין ולהגיש 'קובץ תרחישי תקציב ותזרים'. מדובר באקסל די פשוט שמטרתו היא לשקף לנו את התחזית שלכם לשנה / שנתיים הבאות כדי שנוכל לראות שיש לכם יכולת החזר וגם לוודא שיש לכם עתיד פיננסי שקט. אגב, כל מי שעשה את התרגיל הזה הרוויח ולמד משהו על המצב הפיננסי של הארגון ולכן אנו ממליצים למלא אותו גם אם אתם לא מעוניינים באשראי.
ההלוואות אינן תחליף לגיוס משאבים. אנו מעוניינים להעניק אשראי אשר ישפר את ה'בריאות הפיננסית' של הארגון.

 

תנאי סף לקבלת ההלוואה:

 
 • מחזור שנתי של לפחות 500,000 ₪ (ללא הכנסות 'שווה כסף'), ועד 25 מיליון ש"ח
 • וותק של לפחות 3 שנים
 • אישור ניהול תקין
 • עדיפות לעמותות עם 'זיכוי ממס לתרומות' ('סעיף 46')
 • כל תחומי הפעילות למעט 'דת' או 'פוליטיקה'
לארגונים אשר מצבם הפיננסי לא חזק, נמליץ להיכנס לתהליך של ליווי דרך פרויקט 'מנט-אור'
נבקש מארגונים אשר מחלקים מילגות, או המתבססים רק על תרומות, להסביר את ההיגיון בקבלת האשראי.
 

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה ראשונית:

 
 • דו"חות כספיים ל-3 שנים האחרונות
 • מאזן בוחן לשנה הנוכחית
 • שישה חודשים דפי בנק לכל חשבונות הבנק של המלכ"ר
 • ריכוז יתרות עדכני, פירוט הלוואות
 • קובץ תרחישי תקציב ותזרים
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • צילום ת.ז. + ספח של יו"ר ומנכ"ל העמותה וכן של מורשי החתימה בהלוואה
 • אסמכתאות לכל אשראי חוץ בנקאי של הלווים
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ
 • דו"ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • דו"ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 

צמרת

מבוא:

אתם מלכ"ר המספק שירותים למדינה במסגרת 'הסכם התקשרות'? זה המסלול בשבילכם.
קיבלתם הזדמנות מצוינת לייצר הכנסות עצמאיות וגם לעשות טוב לעולם? חלום.
אבל איך מממנים את הפעילות עד שתגישו דו"ח ביצוע? או עד שתקבלו את הכסף בפועל?
בנינו לכם מסלול שבו תשלמו בכל חודש רק את הריבית. בסוף ההלוואה המשרד הממשלתי שאיתו חתמתם חוזה יעביר לנו את הקרן לפריעת החוב.
וכך תקבלו את השקט שאתם צריכים כדי להתמקד בעשייה החברתית.

 

הוראות נוספות:

אין צורך להגיש דרך יועץ עסקי או רו"ח, ואין צורך בתוכנית עסקית. אנו כן מבקשים מכם להכין ולהגיש 'קובץ תרחישי תקציב ותזרים'. מדובר באקסל די פשוט שמטרתו היא לשקף לנו את התחזית שלכם לשנה / שנתיים הבאות כדי שנוכל לראות שיש לכם יכולת החזר וגם לוודא שיש לכם עתיד פיננסי שקט. אגב, כל מי שעשה את התרגיל הזה הרוויח ולמד משהו על המצב הפיננסי של הארגון ולכן אנו ממליצים למלא אותו גם אם אתם לא מעוניינים באשראי.
נבקש גם להגיש העתק של ההסכם החתום מול המשרד הממשלתי שעל בסיסו נערוך 'המחאת זכות' מול המדינה אשר יסדיר את פירעון ההלוואה (במסגרת הוראות תכ"ם של החשב הכללי).
ניתן לבקש הלוואה עד סכום של 1.5 מיליון ₪

 

תנאי סף לקבלת ההלוואה:

 
 • מחזור שנתי של לפחות 500,000 ₪ (ללא הכנסות 'שווה כסף'), ועד 25 מיליון ש"ח
 • וותק של לפחות 3 שנים
 • אישור ניהול תקין
 • עדיפות לעמותות עם 'זיכוי ממס לתרומות' ('סעיף 46')
 • כל תחומי הפעילות למעט 'דת' או 'פוליטיקה'
לארגונים אשר מצבם הפיננסי לא חזק, נמליץ להיכנס לתהליך של ליווי דרך פרויקט 'מנט-אור'
נבקש מארגונים אשר מחלקים מילגות, או המתבססים רק על תרומות, להסביר את ההיגיון בקבלת האשראי.
 

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה ראשונית:

 
 • הסכם התקשרות מול משרד ממשלתי
 • דו"חות כספיים ל-3 שנים האחרונות
 • מאזן בוחן לשנה הנוכחית
 • שישה חודשים דפי בנק לכל חשבונות הבנק של המלכ"ר
 • ריכוז יתרות עדכני, פירוט הלוואות
 • קובץ תרחישי תקציב ותזרים
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • צילום ת.ז. + ספח של יו"ר ומנכ"ל העמותה וכן של מורשי החתימה בהלוואה
 • אסמכתאות לכל אשראי חוץ בנקאי של הלווים
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ
 • דו"ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • דו"ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 

ניצן

מבוא:

מסלול 'הלוואה לכל מטרה' המיועד לעזור לכם להשיג את ה'whatever it is', בזמן הנכון ובמינימום כאב ראש. המסלול מיועד לעמותות קטנות (עם מחזור מעל 250,000 ₪). ניתן לבקש עד 100,000 ₪.

 

הוראות נוספות:

אין צורך להגיש דרך יועץ עסקי או רו"ח, ואין צורך בתוכנית עסקית.
במסלול זה נדרש ערב אחד (הוא יכול להיות מנכ"ל המלכ"ר, חבר וועד המנהל / הדירקטוריון או מישהו אחר שיש לו קשר עם הארגון).

 

תנאי סף לקבלת ההלוואה:

 
 • מחזור שנתי של לפחות 500,000 ₪ (ללא הכנסות 'שווה כסף'), ועד 25 מיליון ש"ח
 • וותק של לפחות 3 שנים
 • אישור ניהול תקין
 • עדיפות לעמותות עם 'זיכוי ממס לתרומות' ('סעיף 46')
 • כל תחומי הפעילות למעט 'דת' או 'פוליטיקה'
 •  
לארגונים אשר מצבם הפיננסי לא חזק, נמליץ להיכנס לתהליך של ליווי דרך פרויקט 'מנט-אור'
נבקש מארגונים אשר מחלקים מילגות, או המתבססים רק על תרומות, להסביר את ההיגיון בקבלת האשראי.
 

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה ראשונית:

 
 • דו"חות כספיים ל-3 שנים האחרונות
 • מאזן בוחן לשנה הנוכחית
 • שישה חודשים דפי בנק לכל חשבונות הבנק של המלכ"ר
 • ריכוז יתרות עדכני, פירוט הלוואות
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • צילום ת.ז. + ספח של יו"ר ומנכ"ל העמותה וכן של מורשי החתימה בהלוואה
 • אסמכתאות לכל אשראי חוץ בנקאי של הלווים
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ
 • דו"ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • דו"ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 

שורש

מבוא:

זהו, הגיע הרגע לקחת את העמותה ל next level. אתם לא מעוניינים להישען רק על תרומות או תמיכות. החלטתם להעמיד את המלכ"ר על יסודות פיננסים חזקים ולייצר הכנסות עצמאיות. יש לכם תכנית עבודה ואתם יודעים לאן את הולכים, אבל לשם כך אתם צריכים מימון. עוגן מאמינה ביצירת הכנסות עצמאיות ולכן בנינו מסלול אשר מיועד לעזור לכם להגשים את התכניות.
הכינו תכנית עבודה הכוללת תכנית פיננסית יחד עם היועצים של מנט-אור או מעוף ואנו נעשה כמיטב יכולתנו לעזור.

 

הוראות נוספות:

כדי להוכיח היתכנות כלכלית במהלך, תצטרכו להגיש תכנית עסקית. אנו יכולים לעזור לכם לכתוב את התכנית בעזרת המנטורים המומחים שלנו. אפשר גם להגיש בקשה דרך יועצי מעוף המעניקים שירותים מקצועיים מצוינים למלכ"רים בעלות מסובסדת.
התכנית חייב לכלול תחזית מפורטת. אנו ממליצים להתבסס על 'קובץ תרחישי תקציב ותזרים' שלנו. מדובר באקסל די פשוט שמטרתו היא לשקף לנו את התחזית שלכם לשנה / שנתיים הבאות כדי שנוכל לראות שיש לכם יכולת החזר וגם לוודא שיש לכם עתיד פיננסי שקט. אגב, כל מי שעשה את התרגיל הזה הרוויח ולמד משהו על המצב הפיננסי של הארגון ולכן אנו ממליצים למלא אותו גם אם אתם לא מעוניינים באשראי.
ניתן לבקש הלוואה עד סכום של 1.5 מיליון ₪

 

תנאי סף לקבלת ההלוואה:

 
 • מחזור שנתי של לפחות 500,000 ₪ (ללא הכנסות 'שווה כסף'), ועד 25 מיליון ש"ח
 • וותק של לפחות 3 שנים
 • אישור ניהול תקין
 • עדיפות לעמותות עם 'זיכוי ממס לתרומות' ('סעיף 46')
 • כל תחומי הפעילות למעט 'דת' או 'פוליטיקה'
לארגונים אשר מצבם הפיננסי לא חזק, נמליץ להיכנס לתהליך של ליווי דרך פרויקט 'מנט-אור'
נבקש מארגונים אשר מחלקים מילגות, או המתבססים רק על תרומות, להסביר את ההיגיון בקבלת האשראי.
 

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה ראשונית:

 
 • תכנית עסקית הכוללת תחזית פיננסית מפורטת. מומלץ להשתמש בקובץ תרחישי תקציב ותזרים
 • דו"חות כספיים ל-3 שנים האחרונות
 • מאזן בוחן לשנה הנוכחית
 • שישה חודשים דפי בנק לכל חשבונות הבנק של המלכ"ר
 • ריכוז יתרות עדכני, פירוט הלוואות
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • צילום ת.ז. + ספח של יו"ר ומנכ"ל העמותה וכן של מורשי החתימה בהלוואה
 • אסמכתאות לכל אשראי חוץ בנקאי של הלווים
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ
 • דו"ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • דו"ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 

קו אשראי למלכ"רים

ארגונים ללא כוונת רווח מתמודדים עם אתגרים ייחודיים בניהול תזרים המזומנים. מצד אחד, הם מחויבים להוצאות קבועות ומצד שני, הכנסותיהם מגיעות במקרים רבים ממקורות לא סדירים. מצב זה עלול להוביל לתנודות משמעותיות בתזרים המזומנים, הגורמות לתסכולים רבים, בזבוז זמן יקר ופגיעה בניהול היעיל של הארגון.

עוגן מציע קו אשראי ייעודי ומותאם למלכ"רים: מסגרת שניתן למשוך ממנה פעם בחודש, החזר גמיש בהתאם להכנסות, שקט נפשי, זמן פנוי לניהול יעיל וחיסכון בעלויות הריבית. 

קו אשראי למלכ"רים הינו פתרון גמיש המאפשר לכם שליטה מלאה על הוצאות הארגון.

איך זה עובד:

 • ניתן לבקש מסגרת עד 200,000 ₪
 • אישור בתוקף לשנה
 • פעם בחודש אפשר למשוך / לפרוע בסכומים של כפילויות של 50,000 ₪
 • בסוף השנה:  הערכה  שיביא ל חידוש / ביטול / המרה ל'הלוואה רגילה'
 • ריבית:  פריים + 2.0%
 • דמי ניהול 1.5% בשנה ראשונה, 0.5% מהשנה השנייה
 • תשלומי ריבית במהלך השנה ואז תשלום קרן וריבית או חידוש
 • המלכ"ר תשלח הודעה מראש, לפני סוף החודש הקודם על כוונה למשיכה / פירעון ב 10 לחודש

 

 תנאי סף לקבלת ההלוואה:

מחזור שנתי של לפחות 500,000 ₪ (ללא הכנסות 'שווה כסף'), ועד 25 מיליון ש"ח

וותק של לפחות 3 שנים

אישור ניהול תקין

עדיפות לעמותות עם 'זיכוי ממס לתרומות' ('סעיף 46')

כל תחומי הפעילות למעט 'דת' או 'פוליטיקה'

לארגונים אשר מצבם הפיננסי לא חזק, נמליץ להיכנס לתהליך של ליווי דרך פרויקט 'מנט-אור'

נבקש מארגונים אשר מחלקים מלגות, או המתבססים רק על תרומות, להסביר את ההיגיון בקבלת האשראי.

 

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה ראשונית:

תכנית עסקית / בקשת מימון (מצורף). 

קובץ תרחישי תקציב ותזרים (קיים במסלולים האחרים, לצרף בבקשה)

דו"חות כספיים ל-3 שנים האחרונות

מאזן בוחן לשנה הנוכחית

שישה חודשים דפי בנק לכל חשבונות הבנק של המלכ"ר

ריכוז יתרות עדכני, פירוט הלוואות

אישור ניהול תקין בתוקף

צילום ת.ז. + ספח של יו"ר ומנכ"ל העמותה וכן של מורשי החתימה בהלוואה

אסמכתאות לכל אשראי חוץ בנקאי של הלווים

תקציב מאושר בשנת הבקשה

תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)

תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ

דו"ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים

דו"ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים

קו אשראי למלכ"רים

ארגונים ללא כוונת רווח מתמודדים עם אתגרים ייחודיים בניהול תזרים המזומנים. מצד אחד, הם מחויבים להוצאות קבועות ומצד שני, הכנסותיהם מגיעות במקרים רבים ממקורות לא סדירים. מצב זה עלול להוביל לתנודות משמעותיות בתזרים המזומנים, הגורמות לתסכולים רבים, בזבוז זמן יקר ופגיעה בניהול היעיל של הארגון.

עוגן מציע קו אשראי ייעודי ומותאם למלכ"רים: מסגרת שניתן למשוך ממנה פעם בחודש, החזר גמיש בהתאם להכנסות, שקט נפשי, זמן פנוי לניהול יעיל וחיסכון בעלויות הריבית. 

קו אשראי למלכ"רים הינו פתרון גמיש המאפשר לכם שליטה מלאה על הוצאות הארגון.

איך זה עובד:

 • ניתן לבקש מסגרת עד 200,000 ₪
 • אישור בתוקף לשנה
 • פעם בחודש אפשר למשוך / לפרוע בסכומים של כפילויות של 50,000 ₪
 • בסוף השנה:  הערכה  שיביא ל חידוש / ביטול / המרה ל'הלוואה רגילה'
 • ריבית:  פריים + 2.0%
 • דמי ניהול 1.5% בשנה ראשונה, 0.5% מהשנה השנייה
 • תשלומי ריבית במהלך השנה ואז תשלום קרן וריבית או חידוש
 • המלכ"ר תשלח הודעה מראש, לפני סוף החודש הקודם על כוונה למשיכה / פירעון ב 10 לחודש

 

 תנאי סף לקבלת ההלוואה:

מחזור שנתי של לפחות 500,000 ₪ (ללא הכנסות 'שווה כסף'), ועד 25 מיליון ש"ח

וותק של לפחות 3 שנים

אישור ניהול תקין

עדיפות לעמותות עם 'זיכוי ממס לתרומות' ('סעיף 46')

כל תחומי הפעילות למעט 'דת' או 'פוליטיקה'

לארגונים אשר מצבם הפיננסי לא חזק, נמליץ להיכנס לתהליך של ליווי דרך פרויקט 'מנט-אור'

נבקש מארגונים אשר מחלקים מלגות, או המתבססים רק על תרומות, להסביר את ההיגיון בקבלת האשראי.

 

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה ראשונית:

תכנית עסקית / בקשת מימון (מצורף). 

קובץ תרחישי תקציב ותזרים (קיים במסלולים האחרים, לצרף בבקשה)

דו"חות כספיים ל-3 שנים האחרונות

מאזן בוחן לשנה הנוכחית

שישה חודשים דפי בנק לכל חשבונות הבנק של המלכ"ר

ריכוז יתרות עדכני, פירוט הלוואות

אישור ניהול תקין בתוקף

צילום ת.ז. + ספח של יו"ר ומנכ"ל העמותה וכן של מורשי החתימה בהלוואה

אסמכתאות לכל אשראי חוץ בנקאי של הלווים

תקציב מאושר בשנת הבקשה

תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)

תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ

דו"ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים

דו"ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים